Om Norrlands Telecom AB / NT4

Norrlands Telecom är ett norrländskt företag i telecombranschen. Vi arbetar i huvudsak med service, utökning på befintliga anläggningar i mobilmaster och telefonstationer. Där kan det förekomma allt från korskoppling till montage av master och tunga lyft. Främst arbetar vi som underentreprenör åt större telecombolag som exempelvis Rejlers, Relacom, Eltel med flera. Men i många fall är vi också huvudentreprenör och sköter därmed allt från projektledning till utförande.

Norrlands Telecom är ett medelstort företag där alla, från de nyanställda till vd befinner sig i fält. Vår personal har en bred kompetens och delar av vår personal har varit i branschen sedan 1970-talet. Vårt fokus ligger alltid på kvalitet och ett yrkesmässigt utförande. Norrland är vår hemmaplan och vi gör jobb från Dalälven i söder upp till Kiruna i norr, logistik är därmed nyckeln till att göra ett effektivt jobb. Vi arbetar aktivt med att minska vårt resande genom aktiv planering.

Företaget hette från början Jemtland Network Systems och bildades 2002 av vår vd Ove Norrman. 2012 startades Norrlands Telecom och all personal och verksamhet flyttades över till det nya bolaget.

Vårt huvudkontor finns Krokom utanför Östersund. Vi har även ett kontor och personal i Luleå.